در گلوی من ابر کوچکیست...

انگشتان تازه میخاهم تا جور دیگر بنویسم...

در گلوی من ابر کوچکیست...

انگشتان تازه میخاهم تا جور دیگر بنویسم...

آواز بلندی تو و کس نشنودَت باز
بیرونی از این پرده تنگ شنوایی

من فک میکردم اونایی که میان اینجا، ینی این روزانه به طور متوسط ۶۰-۷۰ تا بازدید کننده، میان که یه چیزی بخونن. ولی فک کنم فقط یه عده خیلی کمی شون واقعن چیزایی که من اینجا مینویسمو میخونن. فک کنم بعضیا فقط یا میان نگا میکنن یا تا نصفه میخونن یا اصن آماری که بیان میده فیک و الکیه!

در کل اینکه فعلن دیگه اینجا نمینویسم.در آدرس avaazedohol@ در تلگرام مینویسم. 

۱۳ فروردين ۹۷ ، ۰۰:۱۰ ۴ نظر